Poprzedni
Następny

O spółdzielni

 

Początek Spółdzielni Mieszkaniowej „Podlasianka” w Węgrowie jest nierozerwalnie związany z nieistniejącą już Podlaską Spółdzielnią Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Cepelią”. Szybki rozwój powstałego w 1946 roku zakładu wymagał wykwalifikowanej kadry, której nie mógł zapewnić miejscowy rynek. Magnesem dla niej mogły być mieszkania. Poprzez ich budowę Prezes Pani Zofia Tomerle postanowiła zachęcić fachowców do przyjazdu. Budowę rozpoczęto w 1958 roku. Potrzeby oszacowano na 12 mieszkań.

Tak w 1960 roku powstał istniejący do dziś w pełni zrewitalizowany budynek przy ulicy Nowej 2 (wówczas przy ulicy Tylnej). Posiadał własną kotłownię węglową, instalacje: wodną, sanitarną elektryczną. Na ówczesne czasy znacznie odbiegał od istniejących standardów. Był zaczątkiem obecnej Spółdzielni. Zamieszkały w nim osoby – pracownicy „Cepelii” – założyciele Spółdzielni Mieszkaniowej. Pierwsi mieszkańcy stali się aktywnymi jej członkami.

Wkrótce powstała przy „Cepelii” jednostka, usamodzielniła się, dając tym samym początek obecnie istniejącej. Za oficjalną datę powstania Spółdzielni uważa się dzień jej pierwszej rejestracji 20.06.1962 roku.

Następny – bliźniaczy budynek – powstał na bazie tej samej dokumentacji. Inwestycja prowadzona już była w pełni samodzielnie przez nowo powołaną Spółdzielnię Mieszkaniową, której nadano imię „Podlasianka”.

Do końca lat 60. wybudowano łącznie 158 mieszkań w 7 budynkach. Szczególnie szybki rozwój nastąpił w latach 70 i 80 ubiegłego stulecia. Spółdzielnia Mieszkaniowa stała się wiodącym inwestorem na w Węgrowie. Jest to nierozerwalnie związane z ówczesnym boomem mieszkaniowym. W tym okresie powstała większość zasobów

Należy podkreślić, że zmiany ustrojowe i załamanie rynku mieszkaniowego nie wpłynęło na zaniechanie inwestycji. Od 1992 roku Spółdzielnia prowadzi inwestycje w oparciu o środki przyszłych mieszkańców. W tym okresie powstało 298 mieszkań. W 2019 rozpoczęto przygotowania do realizacji, pod względem technicznym i prawnym, budowy dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych po 40 lokali w każdym z nich. Jeden z nich zlokalizowany jest w Węgrowie, drugi planowany jest do realizacji w Łochowie.

Spółdzielnia posiada własne źródła ciepła. Odróżnia to ją od większości pozostałych. W przeszłości były to kotłownie węglowe. W szczytowym momencie na potrzeby mieszkańców pracowało 8 kotłowni, w których pracowało 60 palaczy. Realizując Program Kompleksowej Termomodernizacji, kotłownie przeszły gruntowną modernizację. Obecnie ciepło wytwarza się w oparciu o paliwo gazowe i olej opałowy, z którego to oleju od 2019 roku Spółdzielnia sukcesywnie  zamierza rezygnować modernizując kotłownie tylko na paliwo gazowe. W 2017 roku rozpoczęto program kolejnych kompleksowych modernizację kotłowni w oparciu o nowoczesne kotły kondensacyjne, rozpoczynając od kotłowni przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego i Al. Siedleckiej.

Spółdzielnia posiada znaczną powierzchnię usługową. W jej dyspozycji znajduje się 26 lokali użytkowych. Siedem z nich zostało wygospodarowanych w następstwie zwolnienia powierzchni użytkowej w modernizowanych kotłowniach. Środki uzyskiwane z wynajmu w sposób istotny obniżają wysokość opłat wnoszonych przez członków.

W trosce o najmłodszych, place zabaw zostały wyposażone w urządzenia spełniające współczesne normy bezpieczeństwa.

Również zmotoryzowani otrzymali dodatkowe miejsca parkingowe. Program na lata 2011 – 2012 zakładał budowę ok. 120 zajazdów postojowych oraz dokończenie remontów ciągów pieszych w całej Spółdzielni.

Ze względu na rosnące koszty zakupu energii elektrycznej w 2020 roku rozpoczęto program montażu instalacji fotowoltaicznych.

Jednym z większych osiągnięć jest niemal już zrealizowany program termomodernizacji w ramach, którego ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną, opomiarowano wszystkie media (już w 1995 roku) oraz wykonano inne prace zamykające ten proces.

Sukcesem jest własna telewizja kablowa, która powstała w 1996 roku. Obejmuje również część zasobów miejskich. Obok reemisji programów radiowych i telewizyjnych emituje własny program publicystyczno – informacyjny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podlasianka” w liczbach na początku 2023 roku:

  • 57 – budynków,
  • 1587 – mieszkań,
  • 4000 – mieszkańców,
  • 1894 – członków,
  • 26 – lokali użytkowych,
  • 280 – garaży,
  • 9 – Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych na zlecenie,
  • 15 ha – gruntów w Węgrowie
  • 2 ha – gruntów w Łochowie

Rada Nadzorcza -kadencja 2023-2026

Krajowy Rejestr Sądowy 5 czerwca 2023 roku zarejestrował skład Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026, wybranej podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniach 15-19 maja 2023 roku.

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Podlasianka”:

Tomasz Rowicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Suplicki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Ryszard Saczewski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Jadwiga Dawidziuk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Łukasz Jarmuliński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Jerzy Bala – Członek Rady Nadzorczej

Krystyna Skarżyńska – Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Oleszczuk – Członek Rady Nadzorczej

Marek Byczkowski– Członek Rady Nadzorczej

 
 

Zarząd

 

Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Podlasianka”:

Marcin Piotrowski – Prezes Zarządu

Łukasz Śledziewski – Zastępca Prezesa Zarządu

Marianna Burczyńska – Członek Zarządu – Główna Księgowa

GODZINY OTWARCIA BIURA:
poniedziałek: 7.00 - 17.00
wtorek - piątek: 7.00 - 15.00

TELEFONY:
25 792 28 36
25 792 22 34
Zgłoszenia awarii telewizji kablowej
25 792 00 84
Infolinia czynna w dni robocze od 08:00 do 21:00,

w dni świąteczne i wolne od pracy od 10:00 do 20:00


TELEFONY ALARMOWE:
Hydraulik - 602 553 385
Elektryk - 662 062 077

E-MAIL:
sekretariat@podlasianka.com

ADRES:
07-100 Węgrów
ul. Stefana Żeromskiego 7

Numer REGON: 000492380
Numer NIP: 8240002706
Numer rachunku w PKO BP S.A. :
18 1020 4476 0000 8302 0017 2197

GODZINY PRACY KASY
KASA JEST CZYNNA OD 1 DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
ORAZ OD 25 DO OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO KAŻDEGO MIESIĄCA,
W POZOSTAŁE DNI KASA JEST NIECZYNNA.
PONIEDZIAŁEK od 10.00 do 17.00 przerwa od 14.00 do 14.15
WTOREK od 8.00 do 14.00 przerwa od 10.00 do 10.15
ŚRODA od 8.00 do 14.00 przerwa od 10.00 do 10.15
CZWARTEK od 8.00 do 14.00 przerwa od 10.00 do 10.15
PIĄTEK od 8.00 do 14.00 przerwa od 10.00 do 10.15

Opłaty za mieszkanie prosimy wpłacać na rachunek bankowy:
PKO BP S.A O/WĘGRÓW:   18 1020 4476 0000 8302 0017 2197