Poprzedni
Następny

Nowe zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z wygaśnięciem uchwały nr XII/76/2015 Rady Miasta Węgrowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz.U. z 2015r. poz. 8939) przestają obowiązywać dotychczasowe zwolnienia dla posiadaczy karty „Węgrów dla rodziny 3+” oraz dla członków gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Uchwała NR XXVI/176/2020 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z 29.10.2020 r. obowiązująca od 1.01.2021r. przewiduje zwolnienia w wysokości:

  • 10 zł od osoby dla posiadaczy ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”,
  • 5 zł od osoby, dla członków gospodarstw domowych w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Właściciele lokali mieszkalnych chcący od 1 stycznia 2021 r. skorzystać z nowych zwolnień są zobowiązani w terminie do 31 stycznia 2021 złożyć w biurze Spółdzielni nową deklarację o liczbie osób zamieszkałych w lokalu wraz z odpowiednimi załącznikami.

Zarząd

GODZINY OTWARCIA BIURA:
poniedziałek: 7.00 - 17.00
wtorek - piątek: 7.00 - 15.00

TELEFONY:
25 792 28 36
25 792 22 34
Zgłoszenia awarii telewizji kablowej
25 792 00 84
Infolinia czynna w dni robocze od 08:00 do 21:00,

w dni świąteczne i wolne od pracy od 10:00 do 20:00


TELEFONY ALARMOWE:
Hydraulik - 602 553 385
Elektryk - 662 062 077

E-MAIL:
sekretariat@podlasianka.com

ADRES:
07-100 Węgrów
ul. Stefana Żeromskiego 7

Numer REGON: 000492380
Numer NIP: 8240002706
Numer rachunku w PKO BP S.A. :
18 1020 4476 0000 8302 0017 2197

GODZINY PRACY KASY
KASA JEST CZYNNA OD 1 DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
ORAZ OD 25 DO OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO KAŻDEGO MIESIĄCA,
W POZOSTAŁE DNI KASA JEST NIECZYNNA.
PONIEDZIAŁEK od 10.00 do 17.00 przerwa od 14.00 do 14.15
WTOREK od 8.00 do 14.00 przerwa od 10.00 do 10.15
ŚRODA od 8.00 do 14.00 przerwa od 10.00 do 10.15
CZWARTEK od 8.00 do 14.00 przerwa od 10.00 do 10.15
PIĄTEK od 8.00 do 14.00 przerwa od 10.00 do 10.15

Opłaty za mieszkanie prosimy wpłacać na rachunek bankowy:
PKO BP S.A O/WĘGRÓW:   18 1020 4476 0000 8302 0017 2197